.

BRANDTÄTNINGAR


En byggnadsuppdelning i brandceller och brandsektioner ska hindra en brand att sprida sig. Men utan professionellt utförda brandtätningar förlorar de sin funktion.

.

.

Brandtätningar krävs för säkra brandcellsgränser


Vi genomför brandtätningar, vilket innebär att svaga punkter som kabel- och rörgenomföringar tätas. Genomföringarna ska ha ett brandmotstånd som motsvarar den brandtekniska klassen hos byggnadens brandcellsgränser. På så sätt begränsas en brand och ger värdefull tid för släckning och utrymning.

.

.

Rätt brandtätningsteknik


Olika typer av genomföringar för kablar och rör samt dörrfogar ställer olika krav på brandtätningens material och system. Vanligt förekommande är en gipsbaserad fogmassa. Rörstrypare, mineralullstätningar och brandskyddsskivor används också. Med vårt breda brandtätningsprogram kan vi alltid erbjuda er en anpassad lösning.

.

.

Vem är ansvarig?


Ägare eller innehavare av en fastighet eller anläggning ansvarar för att brandtätningar är professionellt utförda på brandklassade väggar.
Kontroll av brandtätningarna bör göras en gång per år för att säkerställa att inga brandtätningar brutits. Ett enkelt sätt att sköta detta är genom ett serviceavtal.

.

.

.

Kontakta oss Trygga

.